איזון בין הרוח הנפש והיצרים בכתב היד

האיזון בין הכוחות מדבר על האיזון בין השכל, הרגש והיצרים. על היכולת לדעת לשלוט על

הרגשות ולפעול נכון בזמן ובמקום.

ישנם אנשים שפועלים באופן רציונאלי, מפעילים את החשיבה ולעיתים ללא התייחסות רגשית ויהיו כאלה שיפעלו מתוך תחושת הבטן והרגשות, מתוך דחף פנימי וללא התייחסות מרבית לפנות אל ההיגיון והשכל הישר.

דרך כתב היד יש לנו את היכולת לראות את שלושת האזורים המנטלי, הרגשי והיצרי ולהכיר

איזה אזור יותר דומיננטי. ללמוד כיצד והיכן ניתן לשפר כדי להגיע לאיזון והשקט הנפשי

בפעולות ובהתמודדות בחיי היום יום.

אנחנו לומדים בבית הספר לכתוב את צורת האותיות, אך לא את גודלן. אנו רואים כי יש כאלה שכותבים באותיות גדולות ואחרים באותיות קטנות.

הכתב הגדול הינו ביטוי של רגשות, אהבה, מסירות, טוב לב, התלהבות וכולי.

הכתב קטן הוא ביטוי לריכוז, שיקול דעת, ביקורת עצמית תכנון וכדומה.

גם למבנה האותיות ישנה משמעות מבחינת הניתוח הגרפולוגי.

אותיות האלפבית מחולקות ל-3 אזורים והם אינם מנותקים זה מזה.

אותיות באזור העליון: ל. צ. ץ. ף. ט. ש

אותיות באזור האמצעי : א. ב. ג.ד. ה. ו. ז. ח. י. כ. מ .נ. ס. ע. פ. ר .ת

אותיות באזור התחתון: ק. ן. ך

בגרפולוגיה מתייחסים לשלושת האזורים כמבנה גוף האדם.

אזור עילי : הראש - מבטא את הרוח, השכל, השאיפות הדמיון והחשיבה.

אזור אמצעי: הבטן - מבטא את התחושות, הרגשות והחוויות.

אזור תחתי: מתחת לבטן והרגליים - מבטא את המיניות והחומריות.

כגוף האדם כך גם באותיות, האזור האמצעי הוא המתווך, המקשר והמגשר בין הקצוות,

כמעבר לאזור העליון וגם לאזור התחתון.

לדוגמא במילה : ל כ ן

באות "ל" החלק העליון של האות מלמד על "מה אני חושב" מה אני יכול ועוד.

באות "כ" אות בחלק האמצעי של המילה – מתאר מה אני מרגיש.

ובאות "ן" האזור התחתי – איך אני פועל, איך אני מבצע.

חשוב לציין שהאיזון בין הכוחות מתייחס להבדלי האורך בין האותיות, כך שבאזור העליון והאזור התחתון הוא כ -6 מ"מ והאזור האמצעי כ-4 מ"מ. אם יש הבדלי אורך שבאופן קיצוני מתרכז יותר באזור מסוים מאשר באזור אחר, יש הפרה של האיזון בין הכוחות ומאפשר לנו להבין כיצד אנחנו פועלים, יותר מהאזור השכלי,מנטאלי או הרגשי או האזור החומרי.

בדוגמא להלן ניתן לראות בכתב היד את האיזון בין שלושת האזורים:

לכותב יש יכולת לפעול ולהגיב למצבים בחיים, באמצעות השכל והתבונה (אזור עליון)

לדעת לשלוט ברגשות (אזור אמצעי) ולפעול נכון (אזור תחתון).

בדוגמא הבאה להלן, מסתמן חוסר איזון כאשר החלק הדומיננטי נמצא באזור האמצעי

של האותיות בכתב היד.

ניתן לראות שהאזור העליון של האות " ל " ו -"ט" כמעט באותו גובה של האותיות

כמו א, ב, ג, ד,ה ,ו, ח. כך גם האזור התחתון באות "ן" כמו במילים "בזמן האחרון",

כלומר, האזור האמצעי של האותיות בכתב היד, מפותח יותר מהאזור העליון. הכותב

פועל מתוך תחושות הבטן ובאופן רגשי יותר מאשר הפעלת ההיגיון והחשיבה הרציונאלית.

הגרפולוג יכול לשפוט באיזו מידה הכותב שקול בדעתו או האם יש לכותב קונפליקטים. לסייע לו ללמוד כיצד להתמודד ולהתגבר על אותם קונפליקטים על ידי אימון ותרגול הכתיבה לשנות את כתב היד ולתוצאה תהיה השפעה על האיזון ושלוות הנפש.


מאמרים אחרונים